Inschrijvingenhoe inschrijven?

 1. Maak een telefonische afspraak - 054 33 32 32

 2. Wat brengt u mee?
  - De KIDS-ID of ISI+-kaart (met het rijksregisternummer)
  - Rapport van de vorige school (indien van toepassing)
  - Een tolk (indien de ouders de Nederlandse taal niet machtig zijn).

 3. Het intake gesprek:
  - De werking van de school wordt toegelicht.
  - Er worden praktische afspraken gemaakt.
  - Gegevens over het kind worden besproken.

 4. De school is bereikbaar van maandag tot vrijdag, telkens van 08.30 u. tot 15.30 u. en op woensdag tot 12.30 u.

 


instapdata peuterklas

 • 1 september 2021, na de zomervakantie
 • 8 november 2021, na de herfstvakantie
 • 10 januari 2022, na de kerstvakantie
 • 1 februari 2022
 • 7 maart 2022, na de krokusvakantie
 • 19 april 2022, na de paasvakantie
 • 30 mei 2022, na Hemelvaart

voorwaarden

Om in onze school ingeschreven te worden, moet uw kind voldoen aan de toelatingsvoorwaarden. De keuze voor een Nederlandstalige school impliceert dat de ouder zijn/haar kind aanmoedigt om Nederlands te leren.

 

Indien uw kind beschikt over een verslag dat toegang geeft tot het buitengewoon basisonderwijs, dan moet u die informatie overmaken bij de inschrijving. Een leerling die in het bezit is van een dergelijk verslag wordt onder ontbindende voorwaarde ingeschreven in onze school. Hierna start de school het overleg op met u, het C.L.B. en de klassenraad over de aanpassingen die nodig zijn om uw kind mee te nemen in een gemeenschappelijk curriculum of om het studievoortgang te laten maken op basis van een individueel aangepast curriculum. Na het overleg wordt uw kind ofwel uitgeschreven, ofwel definitief ingeschreven. Mocht na de inschrijving blijken dat uw kind op het moment van de instap over een verslag beschikte, waarvan de school niet op de hoogte werd gesteld, dan wordt de inschrijving automatisch omgezet in een inschrijving onder ontbindende voorwaarde.

 

Vermits onze kleuterschool en lagere school op hetzelfde adres gevestigd zijn, blijft een ingeschreven leerling van de kleuterschool ingeschreven bij overgang naar de lagere school. Een nieuwe formele inschrijving is in dit geval niet nodig. De inschrijving van een leerling geldt voor de duur van de gehele schoolloopbaan, tenzij:

 • Uw kind in de loop van het schooljaar definitief uit de school wordt uitgesloten
 • U zelf een andere school kiest
 • U niet akkoord gaat met een wijziging van het schoolreglement
 • Uw kind omwille van gewijzigde noden na overleg, een verslag voor toegang tot het buitengewoon onderwijs krijgt, of een bestaand verslag wordt gewijzigd, dan kan uw kind voor het daaropvolgende schooljaar worden uitgeschreven omwille van onredelijkheid van aanpassingen.

VOORRANGSREGELING VOOR BROERS EN ZUSSEN

Broers en zussen (of kinderen van eenzelfde leefeenheid) van reeds ingeschreven leerlingen in onze school, hebben inschrijvingsvoorrang op alle andere nieuwe leerlingen bij de inschrijving voor het daaropvolgende schooljaar. Voor de start van de inschrijvingsperiode wordt u ingelicht over de periode waarbinnen u aanspraak kunt maken op de voorrangsregeling voor broers en zussen en op welke wijze dit moet verlopen.