Beste ouder(s)

 

NIEUW quarantainemaatregelen voor het onderwijs vanaf 27/01:

  1. De quarantaineregel in het basisonderwijs voor alle hoogrisicocontacten die de kinderen hebben opgelopen (volgens de huidige richtlijnen is dit in het huishouden waar het kind verblijft) wordt opgeheven maar dit uitsluitend om naar school te gaan. Leerlingen die niet ziek of besmet zijn, mogen dus naar school komen, ook wanneer ze een hoogrisicocontact hebben opgelopen.

    Leerlingen die ziek zijn of besmet, blijven thuis. We raden regelmatige zelftesten bij de kinderen aan.

  2. In het volledige basisonderwijs wordt de noodremprocedure niet toegepast. Klassen in het basisonderwijs moeten dus niet langer sluiten zodra er vier of meer leerlingen besmet zijn.  
    Lokaal kan nog tot sluiting van een klas overgegaan worden als specifieke omstandigheden ertoe dwingen. 

Alle bovenstaande maatregelen zijn bovendien tijdelijk van aard en worden herzien van zodra de epidemiologische situatie het toelaat. 

 

Met vriendelijke groeten

Els De Ridder

Directeur GO! Basisschool De Kameleon